Centrum Kosmetologii Estetycznej

Centrum usługi

Na początek wykonujemy dokładny peeling twarzy lub ciała a następnie wmasowujemy doskonały samoopala...

usługi

Nakładanie powłoki technicznej

Nakładanie powłoki technicznej

(...) właściwości powłok:Odporność termiczna - PTFE jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym, cechuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury do 315 stopni Celsjusza. W zakresie temperatur (-200 : 260) powłoki techniczne mogą pracować ciągle bez utraty swoich właściwości.Obojętność fizjologiczna - doświadczenie w dziedzinie eksploatacji powłok antyadhezyjnych i badań toksykologicznych, potwierdziły całkowite bezpieczeństwo ich stosowania - PTFE z powodzeniem znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz medycynie.Minimalny współczynnik tarcia - indeks tarcia mieszczący się w zakresie u = 0,05 - 0,2 praktycznie eliminuje zjawisko "drgań ciernych", tzw. efekt stick-slip. Współczynnik tarcia w niewielkim stopniu zależy od wzrostu temperatury aż do wartości 327 stopni Celsjusza.Niezwilżalność - ze względu na nie wysoką energię powierzchniową powłoka wykazuje niską sorpcję i wysoki współczynnik antyadhezji.Parametry antykorozyjne - Dzięki parametrom fizyko-chemicznym powłoki PTFE stanowią doskonałą ochronę przed korozją nawet w środowisku agresywnym.aspekty dielektryczne - powłoki PTFE posiadają doskonałe aspekty izolacyjne. Spośród wszystkich stałych materiałów elektroizolacyjnych, PTFE posiada najmniejszą względną przenikalność elektryczną oraz współczynnik strat dielektrycznych. Na potencjał tych indeksów, podobnie jak na pozostałą charakterystykę elektryczną mały wpływ ma temperatura, ciśnienie i częstotliwość.Odporność chemiczna - powłoki PTFE są obojętne na działanie zdecydowanej większości substancji chemicznych tj.: kwasy, zasady oraz rozpuszczalniki organiczne. Jej odporność można porównać z odpornością metali szlachetnych. PTFE nie wytrzymuje jednak działania rozpuszczonych lub stopionych litowców gazowego fluoru i chlorotrójfluoru.Nieprzywieralność do innych materiałów - energia powierzchniowa (...)

Czy interesuje Cię także: