Centrum Kosmetologii Estetycznej

Centrum

właściwości powłok:Odporność termiczna - PTFE jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym, cechuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury do 315....

usługi, biznes

Nakładanie powłoki technicznej

2020-06-19 |

właściwości powłok:

Odporność termiczna - PTFE jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym, cechuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury do 315 stopni Celsjusza. W zakresie temperatur (-200 : 260) powłoki techniczne mogą pracować ciągle bez utraty swoich właściwości.

Obojętność fizjologiczna - doświadczenie w dziedzinie eksploatacji powłok antyadhezyjnych i badań toksykologicznych, potwierdziły całkowite bezpieczeństwo ich stosowania - PTFE z powodzeniem znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz medycynie.

Minimalny współczynnik tarcia - indeks tarcia mieszczący się w zakresie u = 0,05 - 0,2 praktycznie eliminuje zjawisko "drgań ciernych", tzw. efekt stick-slip. Współczynnik tarcia w niewielkim stopniu zależy od wzrostu temperatury aż do wartości 327 stopni Celsjusza.

Niezwilżalność - ze względu na nie wysoką energię powierzchniową powłoka wykazuje niską sorpcję i wysoki współczynnik antyadhezji.

Parametry antykorozyjne - Dzięki parametrom fizyko-chemicznym powłoki PTFE stanowią doskonałą ochronę przed korozją nawet w środowisku agresywnym.

aspekty dielektryczne - powłoki PTFE posiadają doskonałe aspekty izolacyjne. Spośród wszystkich stałych materiałów elektroizolacyjnych, PTFE posiada najmniejszą względną przenikalność elektryczną oraz współczynnik strat dielektrycznych. Na potencjał tych indeksów, podobnie jak na pozostałą charakterystykę elektryczną mały wpływ ma temperatura, ciśnienie i częstotliwość.

Odporność chemiczna - powłoki PTFE są obojętne na działanie zdecydowanej większości substancji chemicznych tj.: kwasy, zasady oraz rozpuszczalniki organiczne. Jej odporność można porównać z odpornością metali szlachetnych. PTFE nie wytrzymuje jednak działania rozpuszczonych lub stopionych litowców gazowego fluoru i chlorotrójfluoru.

Nieprzywieralność do innych materiałów - energia powierzchniowa polietrafluoroetylenu ma wartość najmniejszą wśród wszystkich znanych ciał stałych. własność ta określa z kolei wiele własności polimerów. Charakterystyczne własności powłok antyadhezyjnych to: zwilżalność, adhezja, niski wskaźnik tarcia.


Teflon - niektóre użyteczności:

- przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

noże tnące
formy wulkanizacyjne
formy wtryskowe
narzędzia do kształtowania
walce kształtujące
elementy zgrzewające folie (płyty, listwy)
formy dekoracyjne do wytwarzania elementów styropianowych
formy odlewnicze

Dzięki temu zapewnia:

możliwość uzyskania gładkich powierzchni odlewów np. odlewy poliuretanowe
bardzo łatwo czyszczenie
brak przyczepności wyrabianych materiałów powierzchni
możliwość stosowania w wysokich temperaturach
łatwe oddzielenie odlewów od form

- mięsny

tace
płyty grzejne
zbiorniki

Dzięki temu teflonowanie zapewnia:

spotęgowanie odporności chemicznej w środowiskach agresywnych
ochrona przed korozją
nieprzywieralność

- chemiczny

pojemniki
mieszadła
siatki osadcze do filtrów
pompy
zawory
zbiorniki reaktorów
grzałki

Dzięki temu teflon zapewnia:

ochrona przed korozją przy wysokich temperaturach
bardzo łatwe czyszczenie
zwiększenie odporności chemicznej

- cukierniczo piekarniczy

formy piekarniczne
formy do czekoladek
noże tnące
formy do ciast
mieszadła do ciast
patelnie gastronomiczne
walce kształtujące-tnące
płyty grzewcze
formy do cukierków
blachy do pieczenia
akcesoria gastronomiczne

Dzięki temu nakładanie powłok zapewnia:

ochrona przed korozją
brak przyczepności wyrabianych materiałów do powierzchni
zwiększenie odporności chemicznej
bardzo łatwe czyszczenie

- maszynowy

drukarskich
przędzalniczych
spożywczych
elementy maszyn
uszczelki
zgrzewających
pakujących
kserograficznych

Dzięki temu teflonowanie zapewnia:

zwiększenie odporności chemicznej w środowiskach agresywnych
ochrona przed korozją przy wysokich temperaturach
powłoka PTFE stanowi izolacje elektryczną
bardzo łatwo czyszczenie
zminimalizowanie tarcia

tagi: