Centrum Kosmetologii Estetycznej

Centrum

Budownictwo jest obszernym działem przemysłu w którym możemy wyróżnić takie sektory jak budownictwo przemysłowe, inżynierskie, kubaturowe, specjalistyczne,....

gabiony, budownictwo hydrotechniczne

Budownictwo hydrotechniczne w Polsce.

2018-10-15 |

Budownictwo jest obszernym działem przemysłu w którym możemy wyróżnić takie sektory jak budownictwo przemysłowe, inżynierskie, kubaturowe, specjalistyczne, hydrotechniczne, a także ekologiczne. 
Czy wiesz czym zajmuje się budownictwo hydrotechniczne? Jest to jeden z sektorów budownictwa, które zajmuje się przede wszystkim budową marin, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, pomostów, przystani, śluz, jazów, przepustów wałowych, a także zarządza regulacją rzek oraz refulacją. 
Są to prace, które służą odbudowaniu plaż i mają na celu ich ochronę, a także polegają na przetransportowaniu piasku z dna morskiego na plażę. W tym budownictwie stosuje się również gabiony czyli prostopadłościenne elementy budowlane, które mają za zadanie wzmocnić skarpę lub też brzeg rzeki. Zazwyczaj mają formę kosza zbudowanego z stalowej siatki oraz prętów, który jest często wypełniony żwirem lub też kamieniami. 
Możemy wyróżnić kilka rodzai budowli hydrotechnicznych, a jedną z nich są morskie budowle hydrotechniczne, które mogą być budowlami podwodnymi lub też nadwodnymi oraz są usytuowane na tak zwanych obszarach morskich, czyli takich gdzie budowla znajduje się w bezpośrednim kontakcie z akwenem morskim. 
Innym rodzajem są śródlądowe budowle hydrotechniczne takie jak kanały, zbiorniki, ogrody deszczowe czy też elektrownie wodne(przykład realizacji:http://www.uhrs.pl/index.php?s=2&r=6). W Polsce to jak budowle hydrotechniczne powinny być usytuowane, a także jakim warunkom technicznym powinny odpowiadać zostało zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku.

tagi: